Je kontokorent tým správnym riešením dočasného nedostatku financií?