Ochranné známky: Aktíva, ktoré časom získavajú na cene