Pri sťahovaní do nového bytu nezabudnite na televíziu