Týmto chybám sa pri kúpe a staraní sa o obrazy vyhnite