Vytváranie živnosti, zakladanie firiem aj prechod zo živnosti na s.r.o. môže byť hračka