Každého študenta vysokej školy čaká napísanie diplomovej práce. Je to skrátka fakt, ktorému sa nik nevyhne, a tak je dobré byť na to pripravený. Psychicky, ale aj vedomostne. Nech toho potom na vás zrazu nie je priveľa. No schválne, ovládate, z čoho všetkého by sa mala diplomovka skladať, čo v nej nesmie chýbať a na čo naopak pri jej tvorbe rozhodne zabudnite?

Čo je to diplomovka?

Diplomová práca je záverečná práca, ktorou ukončujeme druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Ide o vôbec najrozsiahlejšiu odbornú prácu, akú musí študent vypracovať. Práve napísanie, dodanie diplomovej práce príslušnej katedre aj jej následné úspešné obhájenie je jednou zo základných podmienok získania akademického titulu.

Cieľ diplomovej práce

Cieľom každej diplomovej práce je ukázať schopnosť samostatnej práce aj získané vedomosti, no taktiež by mala priniesť v danom odbore nové poznatky. Byť skrátka prínosom. Taktiež má za úlohu naučiť študentov pracovať s odbornou terminológiou aj citáciami.

Školiteľ

Školiteľ diplomovej práce je dôležitá osoba, ktorá vás má naviesť tým správnym smerom. Jeho úloha na tvorbe práce je však skôr metodická. Po celý čas písania práce je nevyhnutné s ním spolupracovať a konzultovať vašu prácu, veď je to práve školiteľ, kto bude súčasťou auditória, pred ktorým budete vašu diplomovku obhajovať. A je veľmi fajn mať v ňom spojenca. Preto sa ho počas vašich konzultácií nebojte opýtať na to, čo vás zaujíma, v čom ste neistí. Je jeho povinnosťou upozorniť vás na prípadné nedostatky vašej práce a tiež odsledovať jej originalitu.

Diplomovka verzus bakalárka

V súčasnosti už študenti, ktorých čaká napísanie diplomovky, majú skúsenosť s týmto typom prác. Úspešne napísali i obhájili prácu bakalársku, ktorá je neraz východiskom diplomovej práce. Na rozdiel od bakalárskej práce sa však diplomová práca vyznačuje väčším rozsahom aj podrobnejším spracovaním študovanej témy.

Rozsah a forma diplomovky

Čo sa týka rozsahu, každá vysoká škola udáva minimálny počet strán diplomovej práce, štandardne to býva 50 až 80 strán. Pokiaľ ide o formálnu úpravu,  taktiež zvykne byť predpísaná školou, pričom isté rozdiely môžu byť v závislosti od študijného odboru. Dodatočný materiál, ktorý nie je vhodné umiestniť priamo do textu, ako tabuľky, mapy, ilustrácie či dodatočnú literatúru je možné pripojiť do prílohy k diplomovej práci.

Diplomová práca sa zvykne písať písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, 1,5-riadkovanie.

Obhajoba

A po všetkej tej drine s napísaním aj následnom zviazaní a vytlačení vašej diplomovky prichádza to najdôležitejšie: Obhajoba. Ešte pred obhajobou sa práca dostane do rúk oponenta, ktorého úlohou je zhodnotiť prácu a pripraviť si pre vás otázky, ktoré preveria vašu pripravenosť a odbornosť. Oponent je členom skúšobnej komisie na vykonanie štátnej skúšky, ktorá zhodnotí obsahovú aj formálnu stránku vašej diplomovej práce. Majte na pamäti, že čo sa obzvlášť cení, je miera originality vašej práce. Preto sa na obhajobu dôsledne pripravte, napíšte si podklady a nacvičte si adekvátny prejav. Samotná obhajoba by mala trvať 5-6 minút plynulej reči primeraného tempa. Čo je však úplne najdôležitejšie, musíte pôsobiť znalí veci. Tak nič nepodceňte a obhájte!
Autorské právo: ginasanders / 123RF Reklamní fotografie

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je