To, čoho sa mnohí obávali, poslanci nakoniec odklepli. A tak to po novelizácii zákona o poisťovníctve skutočne vyzerá, že od januára budúceho roka nás niektoré poistenia vyjdú o dosť drahšie. Ktoré presne?

Zvýšené odvody ako trest za dobrovoľné poistenie?

Tento krok aj budúcoročné zdražovanie poistiek sa pravdaže okrem samotných občanov nepáči ani poisťovniam. O to viac, že nové odvody by sa mali platiť aj zo starších poistných zmlúv, uzatvorených pred rokom 2017. V spoločnom vyhlásení preto Slovenská asociácia poisťovní doslova uviedla, že sú presvedčení o tom, že novela zákona má potrestať všetkých zodpovedných, dobrovoľne poistených občanov a firmy.

Ministerstvo financií pod tlakom poisťovní napokon pozmenilo pôvodné návrhy, a tak je dnes už zrejmé, že od nového roka budú poisťovne platiť odvod iba z poistného prijatého z novo uzatvorených zmlúv po 1. januári 2017.

K zmene došlo aj v počte odvodov za rok. Kým pôvodný návrh uvádzal štyri odvody ročne, napokon sa poisťovne a vláda zhodli na dvoch ročných odvodoch Daňovému úradu.

Kto si to zvýšenie poistiek zaplatí?

Keďže prijatá novela výrazne siahne na zisky poisťovniam, zdá sa, že je nezvratné zdražovanie poistiek. Druhou možnosťou je, že vyššia odvodovosť sa nepremietne priamo do cien poistení, ale že si zvýšené náklady poisťovne nahradia inak, znížením poistného plnenia či zmenšením rozsahu krytia poistnej zmluvy. Odvod môžu tiež zahrnúť do predajnej ceny za dané poistenie, pričom ale povinné zmluvné poistenie tieto zmeny „nepocíti“.

Akých poistiek sa to teda týka?

„Odnesie“ si to havarijné poistenie áut a nehnuteľností

Nakoľko poisťovne už zareagovali na zmeny zákona, je už teraz zrejmé, ktorých druhov poistiek sa zvýšenie cien určite dotkne. Najviac by sa malo zdvihnúť havarijné poistenie áut  a nehnuteľností, najmenej sa to dotkne cestovného poistenia.

Navýšia sa aj ceny poistenia domácnosti, úrazové poistenie detí a rodičov, poistenie strojov, ako aj cena PZP – poistenie zodpovednosti za škodu.

PZP je však iná vec, a tak sa nemusíte obávať, zákonné poistenie sa nijako dramaticky zvyšovať nebude.

 

 

Facebook Comments

You may also like

Pripravte sa na letné horúce dni so značkou SENCOR

Letné dni so sebou prinášajú vysoké teploty, pred