Ak sa domácnosti rozhodnú vykurovať svoje príbytky pomocou zemného plynu, najčastejšie siahnu po možnosti vykurovania pomocou plynového kotla. Aj keď je možnosť získavať teplo rozličnými zariadeniami, najviac ľudí siaha po alternatíve vykurovania pomocou plynového kúrenia. V minulosti sa veľkej popularite tešilo vykurovanie pomocou klasického plynového kotla, avšak aj oblasť vykurovania sa posúva čoraz viac dopredu a z toho dôvodu nám trh s vykurovacou technikou ponúka o niečo efektívnejšiu a k životnému prostrediu šetrnejšiu alternatívu, ktorou je kondenzačný plynový kotol. Aj keď obstaranie a prevádzka kondenzačného plynového kotla je o niečo finančne náročnejšia, nájdeme už aj také kotle, ktorých cena je prijateľná.

Okrem toho, že kondenzačný plynový kotol je ekologicky šetrnejší, pri jeho používaní v porovnaní s klasickým kotlom sa dosahuje šetrenie nákladov pri jeho prevádzke. Z hľadiska bezpečnosti musia každoročne prebiehať pravidelné revízie zariadenia, vďaka čomu sa dá okrem bezpečnosti zabezpečiť aj jeho dlhšia funkčnosť a predĺženie kvalitatívnych parametrov. Ekologickosť kondenzačného plynového kotla oproti klasickému spočíva v odvode spalín zo zariadenia. Pri klasickom plynovom kotle sú spaliny odvádzané do komína a následne do atmosféry.

Kondenzačný plynový kotol však tieto spaliny dokáže efektívne využiť v jeho výmenníku, kde prechádzajú do skondenzovanej podoby a používajú sa na ohrev vody. Aj keď kondenzačný plynový kotol sa v oblasti vykurovania domácností považuje za jedno z ekologickejších zariadení, ktoré kladie dôraz na návratnosť investícii, nie je však vhodný na vykurovanie pre všetky domácnosti. Najvhodnejší je pre rodinné domy a novostavby. Klasické plynové kotle však tiež prešli svojimi inováciami a sú oveľa šetrnejšie a efektívnejšie, než to bolo v minulosti. Plynové kotle začínajú svoju činnosť zväčša s príchodom chladnejšieho počasia. Od tohto obdobia až pokiaľ sa neoteplí zariadenie funguje takmer neustále. Plynový kotol by však nemal byť nadmerne využívaný, môže dochádzať k jeho rýchlejšiemu opotrebeniu čo má následne dopad na jeho celkové kvalitatívne vlastnosti.

Na to, aby sa zistilo či plynový kotol funguje správne, je potrebné venovať dostatočnú pozornosť jeho pravidelnej kontrole. Táto kontrola napomáha zisťovať to, či zariadenie funguje správne. Pri jej realizácii pozvaný odborník najskôr zhodnotí, či zariadenie vyzerá vizuálne správne. Následne sa prechádza ku jeho technickej kontrole. Aby bola technická kontrola vykonaná naozaj dôkladne, musí mať servisný technik k dispozícii aj dokumentáciou o jeho predchádzajúcich revíziách, kvantifikovateľné údaje o jeho výkonnosti a parametroch či postup, ako sa má zariadenie obsluhovať. Výšku poplatku si stanovuje každý servisný technik samostatne, môže byť rozličná. Plynovým kotlom a ich funkčnosti a bezpečnosti by mal každý jeden majiteľ venovať dostatočnú pozornosť, lebo vďaka včasnej kontrole sa dá často krát predísť aj situácii, ako je strata strechy nad hlavou.

 

Facebook Comments

You may also like

Zvládnite riešenie problémov s firewallmi Palo Alto Networks prostredníctvom špecializovaného kurzu

V dnešnej dobe, keď sú kybernetické útoky stále