Alternatívou k založeniu vlastnej s.r.o. je rýchla kúpa s.r.o., ktorá už existuje. Každý, kto sa rozhodne ísť touto administratívne jednoduchšou cestou, by si mal však uvedomiť zopár nasledujúcich skutočností. Nech nekupuje mačku vo vreci.

Ready made spoločnosť: Čo to je?

Kto chce podnikať rýchlo a bez časovo náročných administratívnych úkonov, ktoré zakladanie novej firmy sprevádzajú, zvažuje aj možnosť kúpiť už spoločnosť vytvorenú. Avšak firmy vytvorenej presne na tento účel, teda na predaj niekomu ďalšiemu, bez vlastnej minulosti. Ide o tzv. ready made s.r.o., teda spoločnosť, ktorá bola riadne založená, vznikla zápisom do obchodného registra a od vtedy žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala. Obrovskou výhodou ready made s.r.o. je, že už absolvovala všetky nevyhnutné administratívne záležitosti spojené s jej vznikom a podnikateľ tak môže hneď po jej kúpe začať s podnikaním.

Výhody ready made s.r.o.

Práve rýchlosť a ušetrenie času i nervov, ktoré by sme sme zabili na úradoch, sú najväčšou devízou ready made eseročiek. Ready made s.r.o. samozrejme majú spísané všetky potrebné zakladateľské dokumenty, vo svojom predmete činnosti majú uvedené aj najčastejšie používané živnosti, majú splatené základné imanie, zriadený bankový účet, boli riadne zapísané do obchodného registra, boli registrované na daň z príjmov a niektoré dokonca aj pre DPH. Preto tento expresný a pohodlný predaj s.r.o. uvíta aj platca dph.

Expresné podnikanie s ready made s.r.o.

Na to, aby bolo možné vrámci ready made firmy podnikať, netreba absolvovať nič zložité. Stačí len podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu, čím sa stanete jej majiteľom, podpisy na zmluve nechať preveriť notárom a následne podať návrh na zápis zmeny spoločníka tejto spoločnosti do obchodného registra, pričom je možné zároveň zmeniť aj názov firmy.

Tu bude potrebný ešte súhlas daňového úradu, že kupujúci a ani predávajúci nemajú daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur.

K návrhu na zápis zmeny spoločníka sa ešte priloží súhlas valného zhromaždenia kupovanej firmy s prevodom jej obchodného podielu (ak sa takýto súhlas podľa zakladateľských dokumentov vyžaduje). K návrhu na zápis zmeny spoločníka je možné priložiť aj nové znenie zakladateľských dokumentov, kde bude ako spoločník figurovať už nový majiteľ. Po tom, ako registrový súd zapíše zmenu spoločníka do obchodného registra, môže sa s firmou začať podnikať.

Po uskutočnení kúpy eseročky bude potrebné asi ešte oznámiť zmenu názvu firmy, zmenu sídla firmy a zmenu osoby konateľa aj daňovému úradu, živnostenskému úradu a banke, v ktorej má firma vedený bankový účet, ale to zvládnete pomerne rýchlo a bezbolestne.

Stále to totiž vychádza na omnoho kratší čas, ako trvá založenie úplne novej spoločnosti, prípadne aj kúpa už existujúcej firmy, ktorá ale reálne podnikala.

Čo vy na to? Ktorá možnosť sa vám zdá najzaujímavejšia?

Facebook Comments

You may also like

Naše tipy ako vybrať krovinorez či strunovú kosačku

Či už vlastníte rozľahlý pozemok alebo menšiu okrasnú