Spoločnosti na vymáhanie dlhov Vám pomôžu sa zorientovať vo svete oficiálneho vymáhania peňazí a zaviesť pravidlá pri vyberaní dlhov. Jednou z top firiem tohto druhu na Slovensku je aj Claims Collection.

V dnešnom svete je ľahké si predstaviť, že vám za svoju prácu neboli zaplatené peniaze, alebo že ste spoločnostiam vydali tovar bez platenia, čo sa vám neskôr vypomstilo. Jednotlivci, ako aj firmy sa môžu pokúsiť odložiť platbu na čo najskoršie termíny pomocou rôznych výhovoriek. Možno ani nedvíhajú telefón.

V takom prípade sa oplatí kontaktovať poradcov spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok a správou dlhov a požiadať o informácie o podmienkach inkasa, alebo o možnostiach začatia vymáhania pohľadávok.

Ak takejto spoločnosti pošlete históriu svojich dlhov, pošlú vám cenné informácie, rady do niekoľkých hodín, ako zaobchádzať s dlžníkom a akým veciam sa vyvarovať.Po vzájomnej dohode vám budú asistovať pri celom vymáhacom procese a väčšinu práce, urobia za vás.

 

Spoločnosť je efektívna pri mimosúdnom vymáhaní a rovnako aj pri súdnom konaní, kde využije všetky právne zručnosti a dlžník tak potom nemá na výber pri splácaní svojich záväzkov a nemôže sa ďalej vyhovárať.

Spoločnosti zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok tak majú úplnú kontrolu nad dlžníkom a vedia posúdiť, či dlžník je naozaj v ťažkej ekonomickej situácií a dohodne sa splátkový kalendár, alebo zistí, , že neplatenie je úmyselné a dlžník iba zavádza s úmyslom premlčania dlhov.čo je

Spoločnosť na vymáhanie pohľadávok sa snaží predovšetkým o paušálnu platbu, ale keďže možnosti dlžníka môžu byť obmedzené, snaží sa zostaviť splátkový kalendár vhodný pre obe strany ( veriteľa aj, dlžníka).

Poverená spoločnosť na vymáhanie pohľadávok zaznamenáva tieto lehoty a upozorňuje dlžníka na akékoľvek omeškania a zaväzuje ich zaplatiť.

Po uhradení dlhu sa vypracuje záverečná správa pre veriteľa a dlžníka o ukončení inkasa, pričom veriteľovi sa peniaze posielajú z každej splátky priebežne.

Keďže každý prípad je jedinečný a každá osoba je v inej situácii, je potrebné konzultovať pravidlá vymáhania a správy dlhu.

Preto ak ste v situácii, kedy Vám neplatia faktúry neváhajte kontaktovať spoločnosť na vymáhanie pohľadávok.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu