Ak ste sa do vášho podniku rozhodli implementovať systém CRM, určite ste urobili dobre. Ide totiž o systém, ktorý zhromažďuje o vašich zákazníkoch dáta, vďaka ktorým im budete lepšie rozumieť. Potom je to už len krôčik k tomu, aby ste si zvolili najlepšiu stratégiu prístupu ku zákazníkom z hľadiska ich potrieb, ktorá vám zaručí čo najefektívnejší predaj.

Pokiaľ však chcete naplno využiť všetky zložky, ktoré vám systém CRM ponúka, musí váš podnik prejsť istým procesom, aby sa CRM systém mohol úspešne implementovať. Faktory, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri úspešnej implementácii systému CRM sú nasledovné:

Stratégia a plánovanie

Pri plánovaní CRM je nevyhnuté, aby ste si zvolili osobu, ktorá bude “hlavou” celého projektu – vrcholového riadiaceho pracovníka. Ten bude mať na starosti všetky dôležité procesy implementácie systému CRM. Je tiež dôležité zostavenie skupiny projektových užívateľov, ktorá určí najväčšie nedostatky, ktoré pomocou systému CRM budú v podniku neskôr odstránené.

Zmena organizačnej štruktúry

Ak chce podnik zmeniť svoju efektivitu a skutočne sa orientovať na zákazníka, musí rátať s tým, že je potrebná aj zmena organizačnej štruktúry a nielen to. Pracovníkom musí byť vysvetlená vízia podniku, je potrebné ich motivovať, zhromaždiť potrebné finančné a personálne zdroje a vytvoriť funkčný plán.

Zmena myslenia

Ak chcete byť vo vašom podniku úspešní, zmeňte vaše myslenie. V centre záujmu nesmie byť zisk, ale potreba zákazníka. Uvažujte o niekoľko krokov dopredu, táto zmena myslenia vám môže v budúcnosti na základe dobrých vzťahov so zákazníkmi priniesť niekoľkonásobný zisk.

Efektívna práca s informáciami

Zhromažďujte v podniku informácie, s ktorými viete pracovať a ku ktorým majú prístup všetci účastníci zainteresovaní pri napĺňaní vášho cieľa. Cieľom je mať systém, ktorý automaticky umožňuje prístup k požadovanej informácii a automaticky ukladá údaje o zákazníkoch do databázy.

Revízia procesov

Ešte predtým, než sa rozhodnete implementovať systém CRM, by mal váš podnik prejsť istou revíziou, aby ste mali jasno v tom, kde sa vlastne v tomto zmysle váš podnik nachádza. Pokiaľ je väčšina procesov vo vašom podniku neprepojených, je čas na ich revíziu. Pýtajte sa na názor kľúčových zákazníkov ale aj pracovníkov na ich názory, zaujímajte sa o to, čo im chýba pri procesoch CRM.

Využívajte vo vašom podniku všetko, čo vám internet v dnešnej dobe ponúka. Máte možnosť byť rýchlejší, ale aj kreatívnejší ako v minulosti. Internet predstavuje prostredie nekonečných možností. Dovoľuje firmám zriadiť ich online predaj a poskytnúť tak zákazníkom online pomoc, servis, získať referencie, byť prístupný kedykoľvek to zákazník potrebuje. Takto sa buduje lojálny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý je založený na dôvere. Využite systém CRM a spoznajte vašich zákazníkov lepšie, aby ste presne vedeli, ktorá stratégie predaja bude tá najvhodnejšia.

Facebook Comments

You may also like

Naše tipy ako vybrať krovinorez či strunovú kosačku

Či už vlastníte rozľahlý pozemok alebo menšiu okrasnú