Ak ste sa aj vy dostali do situácie, kedy potrebujete uplatniť daňový bonus na manžela, resp. manželku, určite vás zaujíma, či je to vôbec možné a ak áno, aké podmienky musíte splniť. Predtým, ako sa dostaneme k podstate tejto témy, poďme si v krátkosti povedať, čo to vôbec daňový bonus znamená.

Čo je daňový bonus?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov predstavuje daňový bonus daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje výslednú daňovú povinnosť, no môže byť aj príjmom daňovníka, a to v prípade, ak bude výsledná daňová povinnosť nižšia ako suma daňového bonusu. Daňový bonus si môže uplatniť poplatník ekonomicky aktívny, čiže poplatník, ktorý má v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (výška minimálnej mzdy od roku 2017 vzrástla na 435 €).

Odpočet za manžela, resp. manželku v daňovom priznaní

Daňový bonus sa uplatňuje za celý rok, prípadne je potrebné splniť zákonnú podmienku ohľadne príjmu do limitu. Treba mať na pamäti, že výška sa odvíja od základu dane daňovníka a od výšky životného minima platného od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na manžela, resp. manželku, musíte splniť aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • s manželom, resp. manželkou žijete v jednej domácnosti;
 • manžel, resp. manželka sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, prípadne 6 rokov dieťaťa;
 • poberá príspevok na opatrovanie;
 • manžel, resp. manželka je zaradený(á) do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • manžel, resp. manželka je uznaný(á) za invalidnú osobu alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, o čom rozhoduje posudkový lekár.

Viete, ako zistiť výšku daňového bonusu?

Aby ste zistili, aká bude výška daňového bonusu, ktorý si po splnení podmienok môžete na manžela, resp. manželku uplatniť, potrebujete poznať vaše ročné hrubé príjmy a ročné zaplatené poistné. Nepochybne je potrebné poznať ročné príjmy manžela, resp. manželky, za čo sa považuje:

 • vlastný príjem (podnikateľská činnosť, príjem zo závislej činnosti, samostatná zárobková činnosť, príjem z prenájmu), ktorý  bol znížený o poistné a príspevky, ktoré manžel, resp. manželka v príslušnom zdaňovacom období zaplatil(a);
 • nemocenské dávky;
 • cestovné náhrady;
 • dôchodky (starobný, invalidný …);
 • dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi;
 • peňažný príspevok.

Vyplňte daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Ak si aj vy lámete hlavu nad tým, ako čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie vyplniť daňové priznanie, máme pre vás riešenie! Vyberiete si príslušný rok, za ktorý chcete podať daňové priznanie, uvediete zoznam príjmov, daňové zvýhodnenie, osobné údaje a ďalšie nevyhnutné informácie, a to bez akejkoľvek chyby. Ako je to možné? Elektronická forma vypĺňania daňového priznania je natoľko inteligentná, že zabezpečí automatickú kontrolu chýb, čo ocení snáď každý z nás. Uplatnite si aj vy daňový bonus na manžela, resp. manželku a uľahčite si vyplnenie daňového priznania týmto skvelým spôsobom, ktorý vás zbaví zbytočného stresu a starostí.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

You may also like

Naše tipy ako vybrať krovinorez či strunovú kosačku

Či už vlastníte rozľahlý pozemok alebo menšiu okrasnú