Spracovanie účtovníctva je zložitý proces. Aby bolo spracované čo najlepšie, je nutné neustále nadobúdanie poznatkov a skúseností. No je viacero spôsobov, ako možno viesť účtovníctvo vo vašej firme. V tomto článku si predstavíme vedenie účtovníctva interne a externe.

Či už ide o účtovníctvo v Bratislave, alebo kdekoľvek inde, je dôležité zvoliť toto správneho partnera, ktorý vám pomôže s rastom vašej firmy.

Interne

Prvý spôsob, ako spracovávať účtovníctvo predstavuje prijať do firmy účtovníka, ktorý sa bude starať o účtovníctvo interne.

Výhody interného účtovníctva

 • okamžitý prístup k informáciám o účtovníctve, vďaka tomu, že zamestnanec pracuje priamo vo vašom podniku
 • lepší prehľad o účtovných aktivitách
 • menší potenciál úniku informácií

Nevýhody interného účtovníctva

 • väčšie náklady (nadbytočné pracovné miesto, iné dodatočné výdavky, školenia)
 • vyššie nároky na účtovníka (vyžaduje sa komplexné ovládanie účtovnej problematiky)
 • možnosť väčšej chybovosti, ak v podniku pracuje len jeden účtovník
 • možná neprítomnosť zamestnanca

Externe

Druhý spôsob predstavuje prenechať vedenie účtovníctva na firmu, ktorej predmetom podnikania je práve vedenie účtovníctva, teda ide o externý spôsob.

Výhody externého účtovníctva

 • menšie náklady na účtovníctvo (účtovným spoločnostiam väčšinou platíte mesačný paušál, v čom máte pokryté kompletné vedenie účtovníctva)
 • nehrozí absencia pracovnej sily v dôsledku dovoleniek a podobne
 • výhodné komplexné poradenstvo (od účtovníkov, cez právnikov až po daňových poradcov)
 • šetrenie vášho času
 • inovácie (rôzne účtovnícke spoločnosti disponujú vlastným účtovníckym online softvérom, vďaka čomu máte prístup k informáciam o stave vášho účtovníctva kedykoľevek to potrebujete a z akéhokoľvek zariadenia)
 • služby naviac (vychytávky ako je logistika dokladov, teda nemusíte sa starať o svoje doklady, pretože ich vyzdvihne osobný kuriér a dopraví až do firmy vášho externého účtovníctva)

Nevýhody externého účtovníctva

 • zhoršená dostupnosť údajov (ak účtovnícka spoločnosť disponuje online softvérom, nie je to pre vás žiadna prekážka)
 • možná strata alebo poškodenie dokladov
 • vymedziť zodpovednosť za prípadné chyby

Záver

Ako sa už rozhodnete, je len na vás. Vy viete, ktorý spôsob je pre vás najvhodnejší. Preto je dôležité nájsť si kvalifikovaného zamestnanca alebo skúsenú a zodpovednú účtovnícku spoločnosť.

Facebook Comments

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je