O tom, že vlastná ochranná známka je pre prosperujúcu spoločnosť cenným aktívom, snáď nikto nepochybuje. Napriek nesporným výhodám ochrannej známky však stále mnohých podnikateľov od jej registrácie odrádza priveľa administratívy aj čas, ktorý tomu musia obetovať. Ušetriť námahu aj premárnené hodiny pritom môžu celkom jednoducho: Stačí s celým procesom vybavovania poveriť niekoho iného. Ako to celé funguje?

Registrujte bez námahy

Ochranná známka je cenným artiklom, preto je veľmi užitočné dať si ju včas a so všetkými potrebnými náležitosťami zaregistrovať. Väčšina podnikateľov však vybavovačky na úradoch doslova neznáša, je to pre nich strata času, a tak neraz prídu o to najcennejšie: O svoju značku. A to je skutočne veľká strata, pretože s rastom firmy rastie aj hodnota ochrannej známky, ktorá sa stáva cenným aktívom. Veľké spoločnosti tak vďaka svojmu renomé disponujú značkou, ktorá im sama zarába. Len tým, že je, respektíve tým, že ju vlastnia. Ktokoľvek iný, kto by s ňou chcel narábať, musí zažiadať o ich súhlas. Bez príslušnej, normám vyhovujúcej registrácie ochrannej známky by to však nešlo. Takže, ak sa vyhovárate na to, že nemáte čas, chuť či potrebné vedomosti, obráťte sa na profesionálov, ktorí vašu značku zaregistrujú za vás.

Výhody ochrannej známky

Je ich veľa. V prvom rade, každá ochranná známka umožňuje výrobcom odlíšiť svoje výrobky od konkurencie. Je základom na vytváranie dobrého mena firmy a môže byť dokonca predmetom licencie, vďaka čomu firme „sama zarába“.

 

Registrácia ochrannej známky

Prihlášku možno podať poštou, osobne, prípadne elektronicky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (alebo osobne na detašovanom pracovisku úradu v Bratislave). Prihlášku môže podať fyzická či právnická osoba, ale i skupina prihlasovateľov. Pri každej jednej registrácii ochrannej známky sa uhrádza správny poplatok podľa počtu služieb a tovarov. V zásade však platí, že individuálna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb vás vyjde na 166 eur a kolektívna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb stojí 335 eur.

Prihláška, aby spĺňala normy a bola právoplatná, musí obsahovať textové znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia. Dané označenie musí byť zreteľné, aby bola možná jeho reprodukcia. Ak sa jedná o trojrozmerné označenie, požaduje sa aj jeho plošné vyobrazenie. Ďalej musí obsahovať zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť príslušné označenie zapísané do ústredného registra ochranných známok Slovenskej republiky.

Následne už len počkať, kým vám úrad vašu ochrannú známku zaregistruje a máte to.

Autorské právo: olivier26 / 123RF Reklamní fotografie

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu