Možno veríte na osud a možno zastávate názor, že každý je strojcom svojho šťastia. Tak či onak, život je nevyspytateľný a môže aj do pokojných dní vniesť poriadny vietor. Aby ste sa nemuseli obávať zajtrajška, je tu pre vás jedno vynikajúce riešenie. Je ním životné poistenie. Viete, aké výhody vám ponúka?

Poistenie (nie len) svojho života

Poznáte ten pocit, keď o niečo nechcete prísť? Strach a obavy sa často skloňujú so smrťou, ktorá najviac zasiahne najbližších – rodičov, partnerov či deti. Každý z nás je pre niekoho dôležitou osobou, aj preto je potrebné poistiť sa do budúcnosti a v prípade neočakávanej udalosti zabezpečiť svoju rodinu.

Riešením môže byť životné poistenie, ktoré istí vašu rodinu v prípade vašej smrti. Okrem smrti však životné poistenie podá pomocnú ruku aj v prípade civilizačných chorôb, pre ktoré nehrá rolu ani vek, ani pohlavie.

Životné poistenie pomáha udržať životný štandard nielen vašej rodine, ale aj vám. Okrem poistenia smrti ponúka totiž možnosť pripoistení v prípade rozličných životných situácií, akými môže byť úraz, strata zamestnania a podobne.

Prečo uzavrieť životné poistenie?

Uzavretím životného poistenia chránite nielen seba, ale aj svojich blízkych. V prípade vašej smrti bude poisťovňa vašim blízkym nápomocná. Ocenia to najmä vtedy, ak ste práve vy živiteľom rodiny alebo sa svojím príjmom podieľate na životnom štandarde rodiny.

Ak sa vám zdá, že ešte prekypujete mladosťou a životné poistenie sa vás preto netýka, mýlite sa. Poistenie pre prípad smrti môže byť len jedným z poistných krytí životného poistenia. Okrem smrti si môžete poistiť aj rôzne životné situácie, ktoré by mohli negatívne vplývať na vašu finančnú situáciu, ako napríklad hospitalizácia či dlhodobá práceneschopnosť. Životné poistenie tak pomôže hlavne finančne.

Rozhodnutie uzavrieť takúto poistku ide často ruka v ruke s rozhodnutím vziať si hypotéku alebo úver. Tak si môže byť poistenec istí, že vaši pozostalí nezdedia okrem drahých životných skúseností, rád a iných cenností aj dlhy.

Životné poistenie šité na mieru

Nezmierite sa s málom a vo všetkom hľadáte pridanú hodnotu? Tento zvyk môžete realizovať aj pri výbere životného poistenia. Na finančnom trhu sú dostupné tri základné varianty  životných poistiek:

  1. rizikové životné poistenie,
  2. kapitálové životné poistenie,
  3. investičné životné poistenie.

Pri kapitálovom a investičnom životnom poistení pre rodinu sa k poistnej zložke pridružuje aj takzvaná sporiaca zložka. Výsledkom toho je, že vaša poistná suma sa ešte navyše zhodnocuje.

Zvoľte si to pravé rizikové životné poistenie

Investičné životné poistenie je naozaj prispôsobivé. A to rizikové je vhodné najmä pre tých, ktorí nechcú míňať svoje peniaze na sporenie navyše. Vybrať si môžete spomedzi dočasného životného poistenia, doživotného životného poistenia či rizikového životného poistenia úveru.

Dočasné rizikové životné poistenie pre prípad smrti

Toto poistenie je ohraničené vopred dohodnutou poistnou dobou, ktorá je zahrnutá v poistnej zmluve spolu s ďalšími údajmi, ako sú napríklad poistná suma, výška mesačného poistenia. Ak by poistenec počas trvania zmluvy zomrel, vyplatí poisťovňa túto sumu v zmluve dohodnutým oprávneným osobám.

Doživotné rizikové životné poistenie pre prípad smrti

Ináč povedané aj večné poistenie oprávňuje poverené osoby, aby dostali finančnú pomoc v prípade smrti poistenca. Doba poistného je stanovená vopred, napr. do 60 rokov.

Rizikové životné poistenie úveru

Úver či hypotéka je pre mnohých spôsob, ako nadobudnúť vlastnú strechu nad hlavou. Niet divu, že rizikové životné poistenie úveru je jednou z dokonalých možností, ako odbremeniť vaše noci od nočných môr. Spokojne budú môcť spávať aj vaši príbuzní, ktorí nebudú musieť váš úver splácať do konca. V prípade neočakávanej smrti ho totiž poisťovňa vyplatí z vašej poistnej sumy. To, čo zostane navyše, poisťovňa vyplatí oprávneným osobám. Životné poistenie nepodlieha ani dedičskému konaniu. Môžete si byť teda istí, že vaši najbližší nezostanú bez peňazí vtedy, keď to najviac potrebujú.

Odmena za podporovanie zdravia

Okrem spomínaných dôvodov, prečo si založiť životné poistenie, je tu aj fakt, že poisťovňa vás môže za vaše usilovanie sa o zdravý životný štýl pochváliť. Urobí tak v rámci odmeny. Napríklad taký nefajčiari môžu získať výhodnejšiu cenu produktu.

Pozor na …

Pri podpise poistnej zmluvy sa odporúča naštudovať si všetky podmienky poistenia. Niektoré udalosti, resp. okolnosti sa na vyplatenie poistného nevzťahujú. Poistné sa nevypláca pri aktívnej účasti vo vojne alebo ak poistenec zomrie pod vplyvom drog či alkoholu. Vylúčená je aj smrť z dôvodu samovraždy. Poistné však nemusí byť vždy odopreté v plnej výške. Vyplatená poistná suma môže byť nižšia napríklad aj vtedy, ak poistenec súčasne spôsobil smrť inému človeku.

 

Facebook Comments

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu