Nový rok prináša nové výzvy. Našu spoločnosť ich v roku 2018 čaká hneď niekoľko. Jednou z nich bola plánovaná zmena mena, ktorá je súčasťou dlhodobej snahy prinášať našim klientom čo najmodernejšie, najkomplexnejšie a najlepšie služby. Čo môžete očakávať od roku 2018 v spojení s našou spoločnosťou?

Z Le Cheque Dejeuner na Up Slovensko

Od 29. decembra 2017 sa v našej spoločnosti odohrala výrazná zmena – zmenili sme obchodné meno. Namiesto pôvodného LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. sa odteraz voláme Up Slovensko, s. r. o. Táto zmena prišla prirodzene v dôsledku nášho formovania a záujmu priniesť klientom modernejšie, lepšie a komplexnejšie služby. Môžete byť však pokojní, vydané karty či poukážky s pôvodným menom ostávajú aj naďalej platné, nemenia sa ani naše obchodno-právne vzťahy a tiež ostatné údaje našej spoločnosti ako adresy, maily, telefónne čísla, IČO či DIČ ostávajú rovnaké. Budeme radi, keď tieto nové údaje aktualizujete vo svojich systémoch a zároveň ich budete používať aj v ďalšej komunikácii. Aktualizované údaje nájdete aj na profile našej spoločnosti v obchodnom registri.

Stravné lístky výhodné pre zamestnávateľov aj zamestnancov

Stravné lístky sú výhodné pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Firmy a tiež živnostníci ocenia, že stravovacie poukážky nemajú charakter platobného prostriedku a sú tak oslobodené od DPH. Zároveň administratívne úkony s nimi spojené sú  jednoduché. Slúžia ako výborná motivácia zamestnancov, pretože väčšina z nich ich považuje za benefit. Okrem toho pracovníci so stravnými lístkami chodia častejšie s kolegami na obedy, zmena prostredia slúži ako psychohygiena, utužujú sa vzťahy a vznikajú nové priateľstvá aj na pracovisku.

Trendom sú jedálne karty

Dnes sa veľkej obľube tešia elektronické jedálne karty, ktorými môžete nahradiť štandardné gastro lístky. Namiesto dvadsiatich kupónov na mesiac, máte jednu kartu na tri roky. Minimálna platba touto kartou je v súlade s opatrením MPSVR 3,38 €, no bezkontaktne môžete zaplatiť až do výšky 50 € a po zadaní svojho PIN kódu platíte až do výšky svojho zostatku na konte. Veľkou výhodou je, že zamestnávateľ si objednáva iba elektronickú jedálnu kartu, na tú sú potom pripisované elektronické jedálne kredity bez potreby fyzickej distribúcie. Elektronická stravovacia karta má platnosť od svojho vydania 3 roky a zamestnanec si zostatok na svojom konte pozrie jednoducho on-line. Taktiež zamestnávateľ dokáže spravovať svojich používateľov a objednávky v prostredí internetu.

Oslovil vás tento trend, ktorý je obľúbený medzi zamestnávateľmi aj zamestnancami? Zistite o našich elektronických jedálnych kartách viac.

 

Facebook Comments

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je