Nielen mladí ľudia z Nitrianskeho kraja sa rozhodli študovať na jednej z univerzít, ktoré sa tu nachádzajú. Čím sú univerzity v Nitre a okolí zaujímavé pre široké spektrum študentov z celého Slovenska? Nepochybne je to aj niekoľkými špecifikami, ktorými sa nitrianske vysoké školy vyznačujú.

Za štúdiom do Nitry a okolia

V meste pod Zoborom sa nachádzajú dve renomované univerzity, ktoré možno právom označiť za tie najlepšie vysoké školy v Nitre aj širokom okolí. Sú to Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. Obe menované univerzity sú vysoké školy s vysokým kreditom nielen doma, ale aj v zahraničí. Slovenská poľnohospodárska univerzita je vôbec najvýznamnejšou vysokou školou tohto typu u nás, rovnako tak Univerzita  Konštantína Filozofa je škola s dlhodobou tradíciou a etablovanými fakultami, kde prednášajú uznávaní profesori.

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Súčasťou Univerzity Konštantína Filozofa sú Filozofická a Pedagogická fakulta, ďalej Fakulta prírodných vied, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.

Študenti nielen zo Slovenska si pochvaľujú skvelé podmienky štúdia tu, nečudo, že sa mnohí rozhodnú pokračovať v štúdiu aj po zavŕšení prvého či druhého stupňa vysokoškolského štúdia a pokračujú v štúdiu doktorandskom, kde ich okrem iného čaká aj náročná rigorózna práca.

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Ako už bolo spomenuté, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je najväčšou slovenskou univerzitou s týmto zameraním u nás, aj preto si ju za miesto svojho štúdia vyberajú mladí Slováci z každého kúta našej krajiny i zo susedných štátov. Nájdete tu Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakultu biotechnológie a potravinárstva, Fakultu ekonomiky a manažmentu, Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva aj Technickú fakultu.

 

Univerzita J. Selyeho

V Nitrianskom kraji nájdete ešte jednu vysokú školu – Univerzitu J.Selyeho v Komárne, ktorá ponúka možnosť štúdia na troch fakultách – na Ekonomickej, Pedagogickej a Reformovanej teologickej fakulte. Špecifikom tejto vysokej školy je, že sa na nej vyučuje v maďarčine, čo ju robí jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá používa jazyk menšín. Univerzita J. Selyeho bola zriadená zákonom č. 465/2003 Z.z. z 23. októbra 2003 s účinnosťou od 1. januára 2004.

 

Pravdaže, na Slovensku je vysokých škôl omnoho viac. Najviac ich logicky nájdete v našom hlavnom meste, ale kvalitné vysokoškolské vzdelanie sa dá získať aj mimo Bratislavy. V už spomenutej Nitre či Komárne, ale aj na iných univerzitách. Zaujímavé možnosti štúdia ponúka taktiež súkromná Vysoká škola Sládkovičovo, ktorá bola pred časom premenovaná na Vysokú školu Danubius či univerzity v Košiciach alebo Prešove.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je