Podnikanie je dnes témou číslo jeden a zvlášť u nás, na Slovensku. Patríme medzi krajiny, ktoré majú jedny z najvyšších počtov živnostníkov, čo svedčí o tom, že u nás sú ľudia priam nútení sa o seba postarať. A dôvody? Úbohá ponuka práce a ešte úbohejšie platy. Takto vlastne štát donúti človeka pristúpiť chtiac nechtiac na živnosť. My sa vám pokúsime dať pár tipov ako byť úspešným.

V prvom rade si musíte vybaviť živnostenské oprávnenie na príslušnom úrade a prihlásiť sa potom na daňovom úrade. Ak si na to netrúfate sami, poverte firmu, ktorá sa okrem iného špecializuje na tieto úkony. Pohodlne a bez starostí za vás vybavia všetky potrebné náležitosti bez toho, aby prišli s vami do osobného styku. Akurát, že budú potrebovať vaše splnomocnenie a pochopiteľne aj nejakú finančnú odplatu, ale tá je za poskytnutú službu naozaj symbolická.

Tip prvý: Zapíšte si desať najpoužívanejších živností

To, že si budete musieť založiť živnosť, ste iste vedeli, len sme vám chceli pripomenúť možnosť pomoci pri jej zakladaní. No ale hneď tu máme prvý tip, čo si uviesť do živnostenského listu, aké činnosti.

Ako si neplánujete založiť zrovna jazykovú školu a vyučovať v odbore cudzích jazykov napríklad business english, na ktorú potrebujete odbornú spôsobilosť, je tu možnosť pre každý prípad uviesť tých obligátnych desať, ktoré môžete vykonávať aj bez špeciálneho povolenia. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že hocičo iné si neskôr priberiete, týchto desať budete potrebovať tak, či tak. Plánujete v budúcnosti založiť realitnú kanceláriu? Vedzte, že napríklad maloobchodné, veľkoobchodné a sprostredkovateľské oprávnenie vám príde mimoriadne vhod.

Tip druhý: Zamerajte sa na to, na čo máte predpoklady

Zamerajte sa na činnosť, ku ktorej máte nejaké osobnostné predpoklady. Ak ste technicky nadaný, iste vám nebude robiť problém podnikať v oblasti techniky, remesiel, prípadne veľkoobchodu, či maloobchodu s elektrickým náradím. Čiže nemá zmysel z iného pohľadu nútiť samého seba do otvorenia si vydavateľstva a obchodovania s knihami. To by sa vám v budúcnosti vypomstilo. Nevenovali by ste tomu dostatok času a energie a skôr, či neskôr by ste sa dostali do úzkych. Vsaďte radšej na to, na čo ste stavaní a čo vás dostatočným spôsobom aj interesuje.

Tip tretí: Vychádzajte z vašej doterajšej praxe

Nasledujúci tip úzko súvisí s predchádzajúcim. Ak teda máte k niečomu vzťah, predpokladáme, že ste sa tomu venovali aj v minulosti, že ste študovali príslušnú oblasť a boli v nej aj istý čas zamestnaní. Hovoríme vám to preto, lebo mať k niečomu vzťah a byť v tom doma, je priam ideálne spojenie. Nemôžete dať predsa niekde výpoveď a začať podnikať s niečím úplne neznámym. To by bola cesta rovno do pekla. Aby sme ale nemaľovali toho povestného čerta na stenu, existuje nespočetne množstvo školení a kurzov, napríklad taký kurz zvárača, kde za krátky čas dostanete štátne osvedčenie a stanete sa takpovediac profesionálom.

Tip štvrtý: Udržujte poriadok vo vašej administratíve

Predstavme si teda, že štátne osvedčenie zvárača máte už vo vrecku. Čo ďalej. Rátajte s nutnosťou viesť si účtovníctvo, aspoň to jednoduché. Alebo ho zverte do rúk odborníkovi, ktorého si zaplatíte, aby vám spravoval vaše ekonomické záležitosti v súvislosti s daňovým úradom. Lenže, aj tak sa nevyhnete znalostiam tých základných úkonom ako je vypisovanie a posielanie faktúr, evidovanie bločkov, a pod. Skrátka, musíte byť podkutí aj v tomto a chtiac, či nechtiac sa priebežne vzdelávať aj v tejto oblasti.

Tip piaty: Zadovážte si vlastný automobil

Automobil. Iste sa pýtate, prečo spomíname práve toto. By ste sa čudovali, ale veľa zamestnávateľov, veľa firiem požaduje vlastnenie vodičského preukazu a prípadne aj vlastného auta. To nie je nejaký výmysel. Dnes musí byť človek flexibilný, pretože dnešná zložitá situácia vyžaduje vedieť sa neustále prispôsobiť.

Dostanete zákazku niekde vo vedľajšom meste a čo spravíte? Objednáte si drahý taxík? A ako sa doň pomestíte s celým vašim zváracím aparátom? Skrátka a dobre, auto mať musíte a je potom už iba otázka, že aké. No také, aby vám akurát vyhovovalo na to, čomu sa práve venujete. Nemusí byť hneď nové a okázalé. Auto aj keď starší ročník vám na začiatok plne postačí.

Tip šiesty: Zdokonaľujte sa v cudzích jazykoch

V neposlednom rade upriamujeme pozornosť na jazykové znalosti. Kedysi táto téma nebola aktuálna, no akonáhle sa otvorili hranice smerom na západ, všetci do jedného sme zistili, že ako by nám bolo fajn, keby sme vedeli ten a ten jazyk. Nevadí, vždy sa dá začať v každom veku. A možno aj nutnosť je dobrý argument, kedy sme doslova prinútení sa venovať cudziemu jazyku. Predstavte si, že dostanete zákazku niečo zvariť pre rakúsku firmu, alebo vás zavolajú opraviť plot ohraničujúci americkú ambasádu. Jazykový kurz angličtiny alebo nemčiny je banalita, no kvôli neznalosti cudzieho jazyka zostanete mimo hru a nechtiac tak dáte zarobiť inému.

V dedinách a malých mestách sa síce zaobídete bez znalosti cudzej reči, no v bratislavskom regióne ste bez zvládnutia aspoň bežnej komunikácie úplne stratení. A to nehovoríme o tom, ak plánujete vycestovať za zárobkom do zahraničia. Nemáte šancu. Zverte sa preto do rúk odborníkom. Najlepšie bude, ak začnete navštevovať nejakú jazykovú školu v ktorej vám prispôsobia výučbový plán šitý na mieru.

Tak a to by sme mali. Zvárač so živnostenským listom a štátnou skúškou vo vrecku, vybavený osobným počítačom a jazykovými znalosťami sa nestratí nikde a nikdy.

Facebook Comments

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je