Poberatelia  invalidných, starobných dôchodkov na Slovensku nikdy nemali na ružiach ustlané.Aspoň čo sa týka financií.Novela zákona o dôchodkoch z roku 2003, platná od 1. januára 2004 to všetko mala zmeniť.Je tomu ale naozaj tak ?

Počet invalidov sa znížil, no dôchodky moc nepovyrástli

Počet invalidných dôchodcov, vďaka novele zákona a prísnejšiemu prehodnocovaniu, znížil zo skoro 280 000 poberateľov na 180 000, teda o skoro 100 000 invalidov. Posudkový lekári museli začať nanovo prehodnocovať dôchodky, keďže hranice na získanie dôchodku podľa percentuálnej miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť sa zmenili.Vtedajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Kaník však oponoval tým že invalidných dôchodcov síce ubudlo, no vďaka novele sa invalidné dôchodky budú zvyšovať.Čiastočne mal aj pravdu, pretože nová metodika výpočtu viac zohladňovala zásluhovosť, teda nielen to kdo ako dlho pracoval, ale aj koľko odviedol na poistnom do sociálnej poisťovňe.

Invalidný dôchodok sa dá zvýšiť

Invalidný dôchodok sa dá zvýšiť! Ale ako ? Aby sme sa na to mohli dostať odpoveď, musíme sa najskôr pozrieť podľa čoho sa invalidný dôchodok vypočítava.Vzorec na výpočet pozostáva zo3 až 4 premenných podľa toho, či poberáte plný alebo čiastočný invalidný dôchodok.Pri čiastočnom invalidnom dôchodku sa pri výpočte do úvahy bere aj percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti.Mieru poklesu zárobkovej činnosti určuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe tabuliek,kde každá diagnóza má svoje bodovanie.Miera poklesu zárobkovej činnosti je teda prvá premenná, ktorá ma vplyv na výšku invalidného dôchodku.

Zvýšenie invalidného dôchodku

Mieru poklesu zárobkovej činnosti teda určuje posudkový lekár.Tam veľa možností na zvýšenie invalidného dôchodku nieje.Ďaľšou možnosťou je ako sme už vyššie napísali zásluhovosť, teda to kdo si odvádzal poistné a  z akého vymeriavaciaho základu. Vymeriavací základ  má vplyv na určenie osobného mzdoveho bodu. Čím vyšší osobný mzdový bod je, tým výška invalidného dôchodku bude väčšia..To ako si zvýšiť osobný mzdový bod sa dozviete na stránke www.invalidny-dochodok.sk, kde Vám ochotne poradíme a urobíme analýzu vášho dôchodku, so všetkýmy možnostami navýšenia.Postup ako si zvýšiťsvoj dôchodok je jednoduchý.Vyplníte formulár na našej stránke, kde uvediete svoje kontaktné údaje, nahráte dôležité údaje potrebné na analýzu Vášho dôchodku ako sú rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, osobný list dôchodkového poistenia, potvrdenie štúdia na strednej / vysokej škole a  potvrdenie o dobách pobytu na úrade práce.

Následne Vás do 5 pracovných dní budeme kontaktovať, akonáhle bude analýza invalidného dôchodku hotová aj s možnosťami jeho navýšenia.

 

 

 

Facebook Comments

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je