Finančné služby predstavujú samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj finančný sektor. Tento sektor zahŕňa všetky služby, ktorých hlavná činnosť je spojená s financiami. Subjektmi, ktoré toto sprostredkovanie realizujú, sú všetky inštitúcie na určitom území, ktoré sa zaoberajú hospodárením s finančnými prostriedkami. Sprostredkovateľských inštitúcii je na finančnom trhu už mnoho.

Delia sa na dve základné kategórie, ktorými sú:

–      špecializované sprostredkovateľské inštitúcie: také, ktoré sa zameriavajú na jeden segment alebo produktový rad. Ak sa spoločnosť zameriava len na určitý segment, služby poskytuje len určitej skupine ľudí. Väčšinou sa jedná o bežných občanov alebo právnické osoby. Ak spoločnosť poskytuje len určitý produktový rad, orientuje sa len na jednu oblasť sprostredkovania. Najčastejšie sa jedná o banky alebo poisťovne.

   sprostredkovateľské inštitúcie pokrývajúce všetky segmenty a oblasti spojených s financiami: predstavujú také inštitúcie, ktoré majú stratégiu nastavenú komplexne. Spoločnosť, ktorá pokrýva všetky finančné oblasti, predstavuje aj spoločnosť winners group. Spoločnosti s komplexnou ponukou nie sú orientované buď na poskytovanie finančných služieb bežným občanom alebo len právnickým osobám. Rovnako sa tiež nezameriavajú len na určitý rad, ale v ich ponuke nájdeme takmer čokoľvek čo sa spája s financiami – od poskytovania poistenia po lízing až cez finančné poradenstvo. Snažia sa prinášam komplexné riešenia.

Finančné sprostredkovanie predstavuje takú činnosť, ktorej vyvrcholením je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných služieb. Býva realizované finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom, ktorých hlavnou náplňou činnosti je:

–        predkladanie ponúk o produktoch tej finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracuje, prípadne podrobná analýza dostupných produktových radov na finančnom trhu,

–       vykonáva ostatné činnosti, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy o finančnom sprostredkovaní (väčšinou sa jedná o poskytovanie odbornej pomoci v otázkach finančnej činnosti),

–        po uzatvorení zmluvy sa naďalej aktívne zaujíma o zákazníka a udržiava s ním dobré obchodné vzťahy. Ak má klient nezodpovedané otázky, finančný agent je ten, ktorý má mať na všetko odpoveď.

Sprostredkovateľské činnosti v oblasti finančných záležitostí však nie sú realizované zadarmo. Za to, že finančný sprostredkovateľ klientovi služby poskytol, má právo na finančné plnenie. V oblasti vyplácania odmien nastáva rozdiel medzi finančným agentom a finančným sprostredkovateľom. V prípade finančného agenta je provízia vyplácaná finančnej inštitúcii, pre ktorú finančný sprostredkovateľ činnosť vykonáva a tá je spätne vyplácaná finančnému agentovi. Finančný poradca účtuje odmenu za poskytnutie svojich služieb priamo klientovi, pričom jej výšku si stanovuje sám a je závislá od hĺbky poskytnutia služieb. Finančný poradca uzatvára zmluvu s klientom priamo a finančný agent zmluvu uzatvára v mene finančnej inštitúcie. Finančný trh neustále napreduje dopredu, čo sa odráža aj v jednotlivých ponukách či už finančných agentov, alebo finančných sprostredkovateľov.

Facebook Comments

You may also like

Naše tipy ako vybrať krovinorez či strunovú kosačku

Či už vlastníte rozľahlý pozemok alebo menšiu okrasnú