Využívanie služieb finančného sprostredkovateľa nie je na súčasnou finančnom trhu žiadnym ojedinelým prípadom. Aj keď v minulosti ľudia voči osobám alebo inštitúciám, ktoré sa zaoberali finančným sprostredkovaním neboli príliš dôverčivé, vďaka dokazovaniu pozitívnych aktivít v prospech klienta začínajú získavať pozitívne ohlasy. V rámci finančného trhu už existuje viacero rozličných inštitúcii, ktoré sa zaoberajú finančným sprostredkovaním a ak ich klient osloví, neváhajú podať mu pomocnú ruku. V minulosti sa tieto inštitúcie orientovali na poskytovanie len jedného jediného druhu finančného produktu, dnes je však všetko inak. Aj spoločnosti, ktoré sa v minulosti orientovali napríklad len na poskytovanie bankových produktov sa začínajú orientovať smerom, aby svojim klientom poskytli služby komplexné, pokrývajúce každú oblasť, do ktorej financie zasahujú. Ako príklad možno uviesť banky, ktoré dnes okrem bankových produktov ponúkajú aj poisťovacie služby. Existujú však aj také spoločnosti, ktoré sú orientované komplexne, čo znamená že ich činnosť sa orientuje na poskytovanie širokého záberu špecializovaných služieb a nie sú kryté žiadnou finančnou inštitúciou. Vďaka nezávislosti disponujú voľnou rukou pri tvorbe svojho produktového portfólia a môžu si svoje produktové rady nastaviť tak, ako chcú samé. Spoločnosťou, ktorá nedisponuje žiadnou zahraničnou účasťou a jej hlavným cieľom je poskytovať klientom pomoc pri voľbe vhodného finančného nástroja je spoločnosť winners group. Hlavným poslaním spoločnosti je pomáhať klientom pri dosahovaní ich finančných cieľov, ktoré sa pozitívne odzrkadlia vo zvyšovaní ich životnej úrovne.

 

Finančné poradenstvo možno definovať ako špecializovanú pomoc inštitúcie smerom ku zákazníkovi v oblasti finančných služieb. Spočíva v predkladaní analýz, správ, interpretácii informácii či návrhu finančných plánov klientom za cieľom ich lepšieho finančného zabezpečenia. Činnosť finančného sprostredkovania spočíva najmä v nasledovných činnostiach: predkladanie ponúk, ktoré budú viesť ku uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí určitej finančnej služby, poskytovanie odbornej pomoci a informácii, vďaka ktorým bude uzatvorená zmluva o finančnom sprostredkovaní, spolupráca inštitúcie s klientom pri správe nad poskytnutou službou a v prípade vzniku nároku klienta plynúceho z uzatvorenia zo zmluvy spolupráca medzi klientom a sprostredkujúcou inštitúciou. Táto oblasť je ošetrená aj poskytovaním investičných služieb v oblasti prevoditeľnosti cenných papierov a podielových fondov a investičné poradenstvo v tejto oblasti. Tieto činnosti bývajú väčšinou vykonávané finančným agentom alebo finančnom poradcom, prípadne investičným agentom. Aby tieto subjekty mohli túto činnosť vykonávať, musia disponovať rozsiahlymi informáciami a hlbšie sa špecializovať na určitý produktový rad za cieľom efektívnejšieho poradenstva klientovi.

 

Za účelom maximálnej ochrany klientov je táto oblasť prísne monitorovaná a jednotlivé štáty nad ňou vedú osobitný dohľad. V každej krajine je vedený register finančných inštitúcii, ktoré sa venujú sprostredkovaniu finančných služieb svojim klientom.

Facebook Comments

You may also like

Naše tipy ako vybrať krovinorez či strunovú kosačku

Či už vlastníte rozľahlý pozemok alebo menšiu okrasnú