Predstava ideálnej energetickej budúcnosti pre ktorúkoľvek krajinu je určite nezávislosť. A rovnako ako krajiny, aj ideálne domácnosti by v tomto prípade boli tie, ktoré si elektrickú energiu vedia sami vyprodukovať. Znie to možno trochu ako “potemkinova dedina”, krásne a ľstivo, dá sa to teda vôbec?

Obnoviteľné zdroje energie majú veľký potenciál. O tom niet pochybností. Šetria životné prostredie a ich zdroj je nevyčerpateľný. Ide napríklad o veternú, geotermálnu, vodnú a najmä solárnu energiu. Krajiny, ktorým sa darí využívať tieto zdroje sa približujú k úvodnej predstave. Samozrejme, je veľa vplyvov, ktoré môžu výsledný efekt kaziť. Pri solárnej energii najmä nedostatok slnečných dní v roku. Na Slovensku máme síce slnečných dní menej, ako napríklad v arabských emirátoch alebo v Kalifornii, no napriek tomu ich je dostatok na efektívne využitie. Dobrá správa je, že počet slnečných dní aj v našich klimatických podmienkach rastie.

Fotovoltaika, ako technický odbor, ktorý na výrobu elektrickej energie využíva slnečné žiarenie, je veľkým prínosom pre budúcnosť, keďže ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúce energetické odvetvie.. Najprv sa využívala iba v kozmických družiciach, už desiatky rokov je fotovoltaický článok súčasťou kalkulačiek či digitálnych hodiniek a v súčasnosti je využívaný aj na letiskách či lyžiarskych lanovkách.

Fotovoltaika si nachádza využitie v oblastiach bez možnosti napojenia na zdroj elektrickej energie a čoraz častejšie sú fotovoltaické elektrárne súčasťou firiem či domácností. Fotovoltaické panely často vidíme na strechách budov, ktoré majú výhodnú slnečnú pozíciu. Na rozdiel od solárnych panelov, ktoré slúžia prevažne na ohrev vody, fotovoltaické panely pomocou svetla elektrinu vyrábajú. Tú je potom možné rôznorodo využívať.

 

 

Facebook Comments

You may also like

Zvládnite riešenie problémov s firewallmi Palo Alto Networks prostredníctvom špecializovaného kurzu

V dnešnej dobe, keď sú kybernetické útoky stále