Stane sa, že s.r.o. musí svoju činnosť ukončiť a dôjde k likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným. Niektorí podnikatelia sú konateľmi vo viacerých s.r.o. a  vtedy pristupujú k obmedzeniu počtu svojich “eseročiek” likvidáciou.

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným má svoj zákonom stanovený postup a dôležité kroky, ktoré je potrebné realizovať pri skončení činnosti s.r.o. Likvidácia s.r.o. je časovo náročný proces trvajúci aj niekoľko mesiacov. Vyžaduje znalosti z oblasti práva, účtovníctva, daňových zákonov, zákonov o konkurze.

 

O likvidácii musí rozhodnúť valné zhromaždenie s.r.o.

“Prvým krokom k likvidácii s.r.o. je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré určí zodpovednú osobu za ukončenie podnikania s.r.o. – likvidátora. Rozhodnutie o likvidácii s.r.o. musí byť oznámené do 30 dní odo dňa nadobudnutia rozhodnutia,” referuje Adam Greksa zo spoločnosti venujúcej sa likvidácii s.r.o. P.I. GROUP.

Ak je s.r.o. v likvidácii, je potrebné túto skutočnosť oznámiť ako právny stav a informovať všetkých svojich veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky do 3 mesiacov. Nové zmluvy sa môžu dotýkať len aktuálnych nedokončených obchodov.

Likvidácia s.r.o. vyžaduje splniť podmienky podania

“Ešte pred procesom prechodu do stavu likvidácie “eseróčky” je potrebné vykonať mimoriadnu účtovnú uzávierku a konečnú správu. Dôležitým krokom je požiadanie správcu dane o súhlas na vymazanie spoločnosti z obchodného registra,” pokračuje Greksa o postupe na likvidáciu s.r.o.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra je potrebné podať do 90 dní po schválení účtovnej uzávierky. Predložiť musíte aj predpísané tlačivo a likvidátorom spracované listiny.

Facebook Comments

You may also like

Pripravte sa na letné horúce dni so značkou SENCOR

Letné dni so sebou prinášajú vysoké teploty, pred