Tak, ako to už býva v súčasnosti zvykom, každé jedno obchodné odvetvie disponuje širokou škálou produkčnej variability a človek má niekedy pocit, že potrebuje návod aj na to, aké pečivo by si mal vybrať. V niektorých prípadoch je variabilita čisto o konkurenčnej výhode plynúcej z nižšej ceny, v iných prípadoch je variabilita naozaj opodstatnená a verte nám, že pokiaľ ide o bezpečnosť, variabilita a zlepšenie budú vždy vítané. V nasledujúcom článku sa pozrieme na jednotlivé aspekty, ktoré je vhodné zvážiť pri nákupe tej správne autosedačky.

Autosedačky – bezpečnosť a pohodlie pre vaše ratolesti

V prvom rade je nutné uviesť, že na území Slovenskej republiky je zákonom stanovené, aby bola používaná autosedačka pri preprave osôb nižších ako 150 cm (hlavné kritérium) alebo osôb do 36 kg. Výška reprezentuje hlavný parameter najmä z toho dôvodu, že v žiadnom prípade nemôže bezpečnostný pás prechádzať cez krk dieťaťa a zároveň by hlavička vášho dieťatka nemala presahovať samotnú autosedačku. Nie je to o tom, že autosedačky sú zákonom stanovené, ale vieme, že každý z nás by urobil, čo najviac pre bezpečnosť detí.

Dôležité parametre rozhodovacieho procesu

3 hlavné aspekty pri výbere autosedačiek sú:

  •  výška (ako sme už spomínali, pozor na to, aby hlavička neprevyšovala autosedačku);
  • hmotnosť (zákon v súčasnej dobe rozoznáva 5 osobitných kategórií autosedačiek – 0, 0+, 1, 2, 3);
  • vek dieťaťa (vek dieťaťa je najmenej dôležité kritérium vzhľadom na to, že dospievanie je u každého dieťaťa subjektívne, to znamená, že v danom veku vykazuje rôzne hmotnostné a výškové parametre, ktoré sú oveľa dôležitejšie).

Upevnenie sedačky – bezpečnostné pásy a ISOFIX

Autosedačky môžete uchytiť vo vozidle dvoma spôsobmi. Ten tradičný spôsob je prostredníctvom bezpečnostných pásov. V tomto prípade si treba naozaj dávať pozor, že je autosedačka fixovaná. Odporúčame skôr v tých prípadoch, kedy viete, že budete autosedačky často presúvať (za cieľom uvoľnenia priestoru alebo frekventovaný presun autosedačky z vozidla do iného vozidla).

Tým druhým, modernejším a do veľkej miery skutočne aj bezpečnejším (aj nákladnejším) spôsobom upevnenia sedačky je za pomoci systému ISOFIX. Pevná fixácia a kotvenie, vďaka ktorému si môžete byť istý, že vaše sedačka je správne upevnená. Pred kúpou je dôležité si overiť či je váš automobil kompatibilný s týmto systémom.

Facebook Comments

You may also like

Ako zorganizovať vskutku lacnú dovolenku

Zabudnite na predražené chorvátske penzióny a priváty. Zabudnite na