Ak pracujete v podniku, kde ste nútení nosiť pracovné odevy, zrejme Vám ich zaobstaráva zamestnávateľ. To, či dostanete viacero pracovných odevov, prípadne či Vám zamestnávateľ poskytne aj sezónne pracovné odevy, závisí od niekoľkých faktorov. Od akých?

Miesto výkonu práce

Vo veľkej miere záleží na tom, kde svoju prácu vykonávate. Je totiž rozdiel, či sa celoročne pohybujete vo vykurovaných, prípadne v lete klimatizovaných priestoroch alebo pracujete v exteriéri. Tu sú totiž zamestnanci neustále vystavovaní aj nepriaznivým vplyvom počasia. Z toho vyplýva tiež povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom sezónne pracovné odevy.

Vynikajúcim príkladom je povolanie cestárov. Tí sú nevyhnutní najmä v prípade kalamitného počasia a hustého sneženia. Je teda samozrejmosťou, že ich odevy by mali byť takýmto podmienkam prispôsobené. Okrem toho, že ich musia zahriať pred zimou, musia byť vďaka odevom aj vynikajúco viditeľní. Na to slúžia navyše reflexné odevy, ktoré im musí zamestnávateľ takisto poskytnúť.

Vynechať nesmieme tiež obuv. Pracovná obuv určená na práce vykonávané v exteriéri sa rovnako líši v závislosti od ročného obdobia. Zimná pracovná obuv je zväčša vybavená protišmykovými podrážkami, vyrobená z odolných materiálov, zateplená a vzhľadom k druhu zamestnania tiež spevnená, prípadne so železnou špičkou.

A čo zamestnania vykonávané v interiéri? Tu zamestnávateľ zväčša staví na jeden druh oblečenia, ktorý zamestnanec môže nosiť po celý rok. Vo výrobných podnikoch sú to spravidla montérky a pracovné tričká. V zamestnaniach, kde sa prihliada na čistotu, sú používané pracovné odevy a uniformy bielej farby. Široký sortiment rôznych pracovných odevov a pomôcok je dostupný v e-shope bormis.sk.

Work.

Typ vykonávanej práce

 

Zaujímavou kategóriou sú napríklad pracovné rukavice. Existujú exteriérové povolania, kde rukavice nie sú potrebné a používajú sa výlučne v zimnom období ako ochrana pred chladom. Naopak, existujú povolania vykonávané v interiéri, kde sú pracovné rukavice nevyhnutnosťou. Slúžia totiž ako ochrana pred chemikáliami, elektrickou energiou, pracovným úrazom a pod. A čo z toho vyplýva? Potreba celoročného, prípadne sezónneho pracovného oblečenia závisí nielen od miesta, ale tiež od typu vykonávanej práce. Potrebu tohto oblečenia a pomôcok by mal správne posúdiť zamestnávateľ a svojim zamestnancom ho v súlade s platným nariadením vlády poskytnúť.

 

FOTO:  © BillionPhotos.com + olga_v / Dollar Photo Club

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu