Pred vznikom kolíznych situácií vás niekedy neuchránia ani dostatočné vodičské skúsenosti, či dobré poistenie. Avšak pred prípadnými následkami dopravnej nehody vás a vašu posádku ochráni úrazové poistenie sedadiel pre vodiča a pasažierov.

Pri súčasnej hustote premávky sa automaticky zvyšuje aj riziko a pravdepodobnosť výskytu dopravnej nehody. Napriek tomu, že dodržiavate všetky odporúčané zásady bezpečnej jazdy a ste mimoriadne predvídaví, niekedy sa nečakanému šmyku či kolízií áut zavinenej iným vodičom, bohužiaľ, nevyhnete.

Okrem dobrého poistenia vášho auta treba myslieť aj na bezpečnosť ľudí, ktorí sa v ňom prepravujú. Túto funkciu plní tzv. úrazové poistenie sedadiel, ktoré nechráni samotné vozidlo, ale zdravie a životy ľudí v ňom. Práve z tohto dôvodu by ste naň rozhodne nemali zabudnúť.

Pre tých, ktorí dennodenne usadajú za volant a vozia svojich kolegov, rodiny či známych za prácou, môže byť uzatvorenie takéhoto poistenia tým najlepším vianočným darčekom.

Výhody poistenia posádky auta

Úrazové poistenie osôb (sedadiel) v aute je účelovo zamerané na ochranu vodiča a pasažierov v aute, ktoré sa stalo súčasťou dopravnej nehody. Úrazové poistenie osôb, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom, zabezpečuje pokrytie riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia či menších úrazov. V prípade vzniknutého úrazu predstavuje vhodnú finančnú pomoc na prekonanie zdravotných dôsledkov účastníkov nehody.

Medzi ďalšie výhody tejto formy poistenia patrí aj skutočnosť, že sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo vozidle, čiže na kohokoľvek, kto v danej situácii sedí v aute, bez ohľadu na jeho vzťah k vodičovi alebo majiteľovi auta.

Keďže sa poistenie uzatvára na 1 rok, stačí, ak pred prvým výročím uzavretia poistenia uhradíte poistnú sumu na nasledujúci rok a poistenie sa vám automaticky predĺži o ďalší rok. Nemusíte sa teda zaväzovať na dlhší čas a v prípade vašej nespokojnosti s konkrétnym poistným produktom môžete uzatvoriť zmluvu v inej poisťovni.

Krytie a riziká

Všetky osoby prepravujúce sa v poistenom aute sú poistené počas jazdy motorovým vozidlom, pri nastupovaní a  vystupovaní z vozidla. Poistná udalosť pre prepravované osoby v tomto prípade vzniká aj pri ich krátkodobej zastávke v bezprostrednej blízkosti auta. Taktiež sa vzťahuje na situácie, pri ktorých prepravované osoby zabezpečujú odstraňovanie bežných porúch vozidla za predpokladu, že tieto vznikli počas jazdy. Uvedené poistenie sa nevzťahuje na úmyselne spôsobené úrazy a úrazy, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením poistenia cez internet.

Úrazové poistenie osôb (sedadiel) v aute sa vo väčšine poisťovní vzťahuje na tieto riziká spojené s nehodou poisteného vozidla:

  • úrazy s následkom smrti
  • úrazy s následkom trvalej invalidity
  • trvalé následky po úraze
  • odškodnenia v prípade úrazu pri hospitalizácii v nemocnici
  • vážnejšie a ľahšie zranenia (zlomeniny, popáleniny a pod.)

Rozsah a výška poistnej ochrany

Poistenie sedadiel si môžete uzatvoriť ako doplnkové poistenie buď len pre vodiča, alebo aj pre celú posádku vozidla. Uvedená forma úrazového poistenia platí v celej Európskej únii. Treba však zdôrazniť, že v konkrétnom poistnom produkte nemusia byť zahrnuté všetky z vymenovaných prípadov a rizík. To isté platí aj v prípade výšky poistného krytia, ktoré sa môže v rámci jednotlivých produktov úrazového poistenia odlišovať v závislosti od konkrétnej poisťovne.

Pred samotným uzavretím takéhoto poistenia sa radšej podrobne oboznámte s možnosťami a ponukou jednotlivých poisťovní a vyberte si taký produkt, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. Rozsah krytia a výška poistky sú rozdielne pre tento typ poistky a napríklad cestovného poistenia.

Poistite sa výhodnejšie

V aktuálnom predvianočnom období mnohé poisťovne okrem iného ponúkajú výhodnejšie podmienky aj na uzavretie úrazového poistenia osôb (sedadiel) v aute. Ak ešte tento typ poistenia uzavretý nemáte, môžete práve teraz využiť lepšiu možnosť výberu z výhodnejších ponúk na uzavretie poistenia. Tým poskytnete sebe a svojim blízkym lepšiu ochranu pri preprave autom v prípade dopravnej nehody.

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu